Kurs bezpiecznego montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań

IkonaKurs2Jednym z najważniejszych ogniw przestrzegania BHP przy pracy z rusztowaniami jest człowiek.

Z badań wynika, że większość wypadków związanych z rusztowaniami następuje podczas niewłaściwej ich eksploatacji oraz nieprzestrzegania zasad bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

Szkolenie ma na celu wyeliminowanie błędów zdarzających się zarówno podczas montażu, demontażu jak i eksploatacji rusztowań.

Podczas szkolenia omawiane są takie zagadnienia jak: zakres i sposób wykonywania przeglądów rusztowań, podstawowe wymagania prawne itp. Całość zobrazowana jest przykładami realnych błędów i katastrof budowlanych.

Szkolenie kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia.

Przykładowy program kursu:
- terminologia dotycząca rusztowań
- przepisy prawne
- nadzór nad prawidłową kontrolą przy eksploatacji rusztowań
- bezpieczna praca na rusztowaniu
- zgłaszanie błędów, zagrożeń oraz nieprawidłowości

Program kursu może być także indywidualnie dostosowany do aktualnych potrzeb Klienta – należy wówczas uzgodnić go wcześniej z naszą jednostką.
Na prośbę Klienta szkolenie poszerzamy również o zajęcia praktyczne, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Miejsce:
- siedziba Klienta
Termin:
- do uzgodnienia między stronami
Koszt:
- Poproś o ofertę

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!