Ochrona przeciwpogodowa

IkonaKurs2

Szwedzki Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Arbetsmiljӧverket) na mocy rozporządzenia AFS 2013:4/ „Rusztowania” wprowadził wymóg ukończenia dodatkowego szkolenia, dla każdej osoby bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialnej za planowanie, montaż lub zarządzanie zabezpieczeniami odpowiedzialnymi za ochronę przed warunkami pogodowymi.

Job Transfer przy akredytacji szwedzkiej jednostki egzaminująco –certyfikacyjnej oferuje szkolenie „Ochrona przeciwpogodowa” ( weather roof protection course/Vaderskyddsutbildning) umożliwiające budowę zabezpieczeń przeciwpogodowych na rusztowaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi na terenie Szwecji.

-Program kursu:
- Przegląd obowiązujących przepisów dotyczących zabezpieczeń pogodowych w Szwecji)
- Ogólne zasady budowy zabezpieczeń pogodowych)
- Rodzaje występujących typów zabezpieczeń pogodowych)
- Bezpieczne sposoby łączenia zabezpieczeń pogodowych z rusztowaniem)

Miejsce: Ostrzeszów lub zgodnie z zamówieniem Klienta w przypadku szkoleń zamkniętych

Czas trwania kursu: 2 dni

Cena: Zapytaj nas o cenę.

Wymagania wstępne:

- Ochrona przeciwpogodowa <- Posiadanie uprawnień szwedzkiego montera rusztowań powyżej 9m – wymóg konieczny>

Kurs zakończony jest egzaminem w formie pisemnej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu, Uczestnik otrzymuje plastikową kartę (w formie dowodu osobistego) wydaną przez szwedzką jednostkę egzaminującą i certyfikującą. Dokumenty wydawane są na czas nieokreślony z zaznaczeniem ewentualnych zmian w prawie.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego, przesłanie wymaganych dokumentów oraz wpłatę zaliczki na poczet szkolenia w wysokości 500,00 zł brutto.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ikona_pdf Pobierz kartę zgłoszeniową – ochrona przeciwpogodowa

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!