Formularz zgłoszeniowy: Kurs montera/montażysty rusztowań

POLE OBOWIĄZKOWE *

Imię / imiona *

Nazwisko *

Imię ojca *

Data urodzenia (w formacie rrrr-mm-dd) *

Miejsce urodzenia *

PESEL *

Ulica, nr domu *

Miasto *

Kod pocztowy *

Uwagi

Wykształcenie *

E-mail *

Nr telefonu *

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi drogą elektroniczną przez Job-Transfer sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie informacji o nowych szkoleniach i kursach. Zgoda może być w każdym momencie wycofana. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne na stronie internetowej www.jobtransfer.com.pl/rodo*

Płatności dokonuje *

Nazwa i adres zakładu pracy (płatnika faktury)

NIP

Telefon płatnika faktury

Forma płatności *

Posiadam Książkę Operatora Maszyn Roboczych wydaną przez IMBiGS *

*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym przez Job-Transfer sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie w celu przeprowadzenia szkolenia oraz przygotowania wniosku o przeprowadzenie egzaminu lub sprawdzianu przez zewnętrzną instytucję. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne na stronie internetowej www.jobtranser.com.pl/rodo.

*
Zapoznałem się z regulaminem *
(Regulamin do pobrania tutaj).

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!