Formularz zgłoszeniowy: VCA – Certyfikat bezpieczeństwa

POLE OBOWIĄZKOWE *

Imię / imiona *

Nazwisko *

Data urodzenia (w formacie rrrr-mm-dd) *

Miejsce urodzenia *

PESEL *

Ulica, nr domu *

Miasto *

Kod pocztowy *

Nr telefonu *

E-mail *

Nazwa i adres zakładu pracy (płatnika faktury)

Telefon płatnika faktury

NIP

Płatności dokonuje *

Uwagi

Forma płatności *

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi drogą elektroniczną przez Job-Transfer sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie informacji o nowych szkoleniach i kursach. Zgoda może być w każdym momencie wycofana. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne na stronie internetowej www.jobtransfer.com.pl/rodo *

*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym przez Job-Transfer sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie w celu przeprowadzenia szkolenia oraz przygotowania wniosku o przeprowadzenie egzaminu lub sprawdzianu przez zewnętrzną instytucję. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne na stronie internetowej www.jobtranser.com.pl/rodo.

*
Zobowiązuję się do wpłaty zaliczki w wysokości 500zł najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu przelewem na konto: Job-Transfer Sp. z o.o. 79 1240 6768 1111 0000 5670 3898 lub osobiście w siedzibie firmy. W przypadku nie rozpoczęcia szkolenia z winy organizatora wpłacone kwoty podlegają zwrotowi w wysokości 100%. Nieobecność zgłoszonego uczestnika na szkoleniu(bez dokonania wcześniejszej rezygnacji) nie zwalnia go z obowiązku dokonania opłaty za szkolenie. Rezygnacji można dokonać nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku rezygnacji po tym terminie, opłata za szkolenie wynosi 50% wartości szkolenia.

*
Zapoznałem się z regulaminem *
(Regulamin do pobrania tutaj).

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!